`
Tema-artikels Ander artikels Bylaag

Die tema van hierdie uitgawe:

Eskatologie / Advent / Kersfees: Hy kom wr!

 

 

In hierdie uitgawe

 

Voorblad: Eskatologie, Advent, Kersfees

Martin Luther (1483-1546)

Bybelstudie: Psalm 88

Die 71ste AKV: Fotobeeld

Van der Hoff 90-100-jaar-bylaag

Sjefmeester

Kersfeesmusiek

Ons emeriti

Boekbekendstelling

SENTIK se Boekwinkel: Gedenkalbum

 

ADV-bylaag: ’n Stukkie brood

 

Ons het altyd iets om te gee

Liefde – teorie of praktyk?

My siekte – my storie om te vertel

Is die bosoorlog regtig verby?

Kinderhuise van die NHKA

Armoede in Pretoria

 

Christen-vrouwees vandag

 

Dn dit net!

Vrouekonferensies 2016

Nuwe geure

Tafelberger Behuising

 

 

VAN DIE REDAKTEUR

 

Dr Wian Kloppers vra in sy redaksionele berig of ons dit regtig nog glo dat die wederkoms enige tyd kan gebeur. Is ons gereed? Verwag ons Hom regtig?

 

 

 

Tema-artikelsAnder artikelsBylaag